În pagină sânt prezentate vestigiile etnografice ale slovacilor și românilor din județul Bichiș.


Realizarea paginei a fost sprijinită de Ministerul de Informație si Informatică.