A XXXV. ALFÖLDI TÁRLAT

Békés Megye Képviselõ-testülete
és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezésében

2007. június 24. -én nyílik

a Munkácsy Mihály Múzeum felújítása miatt
a békési Jantyik Mátyás Múzeum Békési Galériájában.

Az Alföldi Tárlat helyszínei és ideje:

2007. június 24 - szeptember 17.: Jantyik Mátyás Múzeum Békési Galériája (Békés)

2007. október 5 - november 4.: Orosházi Képtár (Orosháza)

Várjuk mindazon alkotók jelentkezését a festészet, a grafika és a szobrászat hivatásos képviselõi közül, akik a több mint négy évtizede megrendezésre kerülõ országos kiállítás-sorozatot ismerik, részt vettek benne, és azokat is, akik most kívánnak mûveikkel bekapcsolódni.

Az Alföldi Tárlat mindenkori alapvetõ célkitûzése, hogy egy, a kortárs magyar képzõmûvészet keresztmetszetérõl készülõ pillanatképpel szolgáljon a szakma és a közönség számára Békés megyében. Az Alföldi Tárlatok hagyományának megfelelõen a rendezõség igyekszik minél több díj odaítélésérõl gondoskodni.

A kiállításra egy alkotó három munkával jelentkezhet (egy mûfajon belül), amelyek 2003 és 2007 között készültek. A sorozat egy darabnak számít, amit a zsûri megbonthat.

A mûvek begyûjtésének helye és ideje:

BUDAPESTEN

2007. április 12-én (csütörtökön) 10 - 16 óráig,
a Mûcsarnokban ( Dózsa György út 37. )

BÉKÉSCSABÁN

2007. április 10 - 11. (kedden és szerdán) 8 - 16 óráig,
a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága új épületében (Békéscsaba, Gyulai út 1.)
A rendezvény megjelenését az interneten a

Docufox Kft. biztosítja

A jelentkezési lapot kitöltve postafordultával kérjük visszaküldeni levelezési címünkre: Munkácsy Mihály Múzeum, Képzõmûvészeti Szakág, 5601 Békéscsaba, Pf.: 46.

A jelentkezési lap postai úton történõ visszajelentkezéshez az interneten is letölthetõ. A felhívás és a jelentkezési lap a www.munkacsy.hu címen, vagy a rendezvény saját honlapján, a www.munkacsy.hu/alfolditarlat oldalon olvasható és tölthetõ le. ( A XXXV. Alföldi Tárlat informatikai hátterét és megjelenését az interneten a Docufox Szoftverfejlesztõ és Szolgáltató Kft. biztosítja.)

A zsûrizés eredményérõl, valamint az elfogadott, illetve az el nem fogadott mûvek visszaadásáról értesítést küldünk.

További felvilágosítással a Képzõmûvészeti és a Közmûvelõdési Osztály munkatársai, Gyarmati Gabriella, Balázs Hajnalka és Kovács Gábor szolgálhatnak a 66/323377-es telefonszámon, valamint a gyarmati@bmmi.hu címen.

A kiállítás rendezõ bizottsága a beküldött mûvekért a beadástól a visszaadásig felelõsséget vállal.

Békéscsaba, 2007. március 8.

az Alföldi Tárlat rendezõ bizottsága nevében:

Dr. Szatmári Imre
megyei múzeumigazgató